Copydan

Copydan varetager ophavsrettigheder for en lang række rettighedshavere. Ved køb af blanke medier pålægges en afgift for privatpersoner, der i 2012 udgør 2,23 kr. for CD, 3,54 kr. for DVD, Blu-Ray og HD DVD og 5,05 kr. for USB-nøgler. Priserne er pr. stk.

Virksomheder/institutioner kan fritages for denne afgift på medier, ved at lave en erhvervsaftale med Copydan. Det koster ikke noget og kan gøres på ganske få minutter. Klik her for at gå direkte til ansøgningen. Dog kan USB-nøgler kun fritages, hvis de er til intern brug. USB-nøgler til reklamegaver/promotion/bortgivning kan ikke fritages for afgiften.

For mere information, besøg www.copydankulturplus.dk

Henter billeder...
Klik her for at se flere eksempler

Tone Productions / TEWA | Nordvestvej 1 | 9640 Farsø | Tlf. 70 30 41 00 | info@toneproductions.dk | Sitemap